HİZMETLERİMİZ

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARININ KORUNMASI HUKUKU

1- Çip: 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren endüstriye ve günlük yaşama “çip”, “silikon çip”, “silikon vadisi” gibi sözcükler girmiştir. Bu sözcük basit bir anlatımla, silikon diye adlandırılan yarı iletken materyallerin diziliminden oluşan mikroskobik bir parçacığın içerdiği, sıra dışı genişlikte bir bilgi ve görüntü belleğini ifade etmektedir. İlk çipler 1950’li yıllarda geliştirilmiş, bilgisayar dahil bir çok elektronik alette kullanılmıştır. Bugün ise endüstrinin temelini oluşturmaktadır.

2-Entegre Devre: Çip, içine (üzerine) elektronik işlevi bulunan entegre devreler konulmak suretiyle bir bilgi, veri, görüntü deposu, yani bellek haline gelmektedir. Entegre devreler birbirine bağlı transistörleren ve diğer parça öğelerden oluşmakta, analog, dijital ve karma alt türlerine ayrılmaktadır. Entegre devre fikri mülkiyet hukuku anlamında ve bu hukukun konularından birini oluşturan bir üründür. Söz konusu ürün, bir açıdan buluş bir buluş, başka açıdan bir tasarım sonucu ortaya çıkan fikri ve yaratıcı çaba sonucu oluşturulan soyut bir üründür. Her fikri çabanın, çalışmanın ve yaratıcı faaliyetin sonucu ürün gibi hukuken korunması, tasarlayana / bulana inhisari (tekel) haklar sağlaması gereken bir üründür. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun “tasarım” yaklaşımını benimsemiştir. EDTK entegre devreyi “elektronik bir işevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış ürün” olarak tanımlayarak tasarım yaklaşımını vurgulamıştır.

3-Topografya: Bir çip bir çok entegre devreyi birlikte, tasarıma uygun bir şekilde birbirine bağlanmış olarak ve birbiri üzerine gelen tabakalar (katmanlar) olarak içerir. Bellek, yani depolama ve işleme tabi tutma yeteneği devreler ve katmanlar çoğaldıkça artar. Tabakalar ile çip üç boyutlu bir ürün haline gelir. Üç boyutlu, birbirine bağlanmış tabakalar halindeki bu çip üzerindeki -üretime müsait- düzene topografya denilir. EDTK’nın 2/b maddesi entegre devre topografyasını “Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü” şeklinde tanımlamıştır.

Ulusal Düzenlemeler

Türkiye’de kanuni koruma 22.04.2004 tarihli “Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun” ile gerçekleşmiştir.

"Her başarılı kalite devrimi üst yönetimin katkısı ile olmuştur."

- Joseph M. Juran -