YURTDIŞI İŞLEMLERİ

YURTDIŞI MARKA İŞLEMLERİ

Yurtdışı Marka

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunur. Bu nedenle ihracaat yapılan yada markanın korunması talep edilen ülkelerde yurtiçinde tescil alınsa bile ilgili ülkede tescil talebi yapılmalıdır. Her ülke marka tescil süreçlerini ve uygulamalarını kendi yasalarına göre düzenlemiştir. Bu durumda süreç farklılıklarına ve uygulama farklılıklarına neden olmakta marka sahiplerini sıkıntıya sokmaktadır.

Bu durumları ortadan kaldırmak adına uluslar arası başvuru mekanizmaları geliştirilmiştir. Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi mevcut değildir. Türkiye’nin dahil olduğu 3 farklı toplu tescil sistemi vardır:

a) Topluluk Markası (CTM), 27 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlar

b) Madrid Protokolü 80 ’in üzerinde üye ülke içinden birbirine bağlı olmaksızın seçme imkanı sağlar.

c) OAPI (Afrika Birliği).

Bu sistemlere dahil olmayan ülkelere münferit müracaat yapılması gerekmektedir.

Topluluk Markası:

Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan marka toplu tescil sistemidir. Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde tescil süreci yaklaşık 1,5 yıldır.

Madrid protokolünde menşei ülke tescil zorunluluğu yoktur.

Ancak herhangi bir Avrupa birliği üye ülkesinde markanın red edilmesi tüm Avrupa ülkelerinde markanın red olmasına neden olmaktadır. Özgün global özelliği olmayan markaların tescili bu sistemle daha az maliyetlerle yapılabilmektedir.

a) Bir müracaatla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerinin tümünde marka tescili sağlar.

b) Tek bir üye ülkede kullanım yeterlidir.

c) Hukuki ihtilaflarda tek uygulama; üye ülkelerin herhangi birinde verilen mahkeme kararının tüm üye ülkelerde geçerli olur.

d) Markanın bir başka ülkede daha önce müracaat/tescil edilmiş olması şartı yoktur

e) Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde tescil, yenileme, diğer işlemler ( unvan adres değişikliği, devir, itiraz müracaatı, iptal davası vb..) gerçekleştirilebilir.

Madrid protokolü

Türkiye'nin de üye olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen marka tescili işlemleri Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yürütülen ve en çok tercih edilen uluslar arası marka tescil sistemidir.

Uluslar arası yayına açıldığı tarihten itibaren, 18 ay içerisinde markanın tescili kesinlik kazanır.

Avantajları:

1- Tek başvuru ile birden fazla ülkede müracaat yapılabilir ve tüm işlemler için başlangıçta tek bir ücret ödenir.

2- Tescil talep edilen ülkelerden herhangi birinden ret / uygunsuzluk/itiraz gelmedikçe yurtdışı vekil tayin edilmesi zorunluluğu yoktur, işlemler tek bir merkez (WIPO) üzerinden yürütülür.

3- Marka tescil talep edilen ülkelerden bazılarında marka red edildiğinde bile diğer ülkelerde tescil işlemleri devam eder.

4- Yenileme ve uluslararası tescile ilişkin değişiklik talepleri tek müracaatla yapılabilir.

5- Tescil elde edildikten sonra, başvuru sahibi koruma kapsamını genişletmek amacıyla sisteme yeni dahil olan ülkeler için veya daha önce başvuru istenilmemiş olan ülkeler için ek müracaat yapabilir.

OAPI (Afrika Birliği)

Güney afrika ülkesi olan 16 ülkenin birarada olduğu toplu başvuru sistemidir. Ülkeleri seçme sansı vermemektedir.

Müracaat 16 ülkeyide kapsamaktadır.

Ülkesel marka müracaatları

Tescili talep edilen ülke/ülkeler herhangi bir toplu tescil sistemine dahil değilse, tescili talep edilen marka henüz Türkiye'de müracaat/tescil edilmemişse, marka sınıf, logo, renk bakımından Türkiye'de müracaat/tescil edilmiş markadan farklı ise münferit yani ülkesel marka müracaatı yapılması gerekmektedir.

Ülkesel marka tescil işlemlerinin ilgili ülkenin patent vekili aracılığıyla yapılması zorunluluğu vardır. Ülke bazında yapılacak marka müracaatlarında tescil prosedür, süreç ve maliyetleri her ülkeye göre değişkenlik göstermektedir.

"Kalite süreci, birbirine paralel, birbirine sarılmış iki soruya yönelir:Doğru şeyleri mi yapıyoruz? ve Şeyleri doğru mu yapıyoruz ?"

- Towsend ve Gebhardt -