HİZMETLERİMİZ

MARKA

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka Tescil Aşamaları ve Süreleri Marka Tescil İşlemleriortalama 12-18 ay içinde tamamlanmaktadır.

A) Araştırma ve İnceleme Süresi

Türk Patent Enstitüsü tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 3-6 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir engel yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilir.

B) Resmi Marka Bülteni'nin de ilan Süresi

Marka Bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

C) Tescil Aşaması

Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve Türk Patent Enstitüsü nün verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Tescilli markalar başvuru tarihi itibarı ile 10 yıllık sürelerle, sonsuza kadar yenilenerek korunmaya devam edilebilirler. Yenileme işlemi için tekrar marka başvurusunun yapılması gerekmez.

Marka Tescil Şekilleri

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

b) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

c) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

d) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak başvuru yapabilirler.

"Tıpkı insanlar gibi, kurumlarda kendi kişiliklerini geliştirirler."

- Wynn ve Guiditus -