YURTDIŞI İŞLEMLERİ

YURTDIŞI TASARIM İŞLEMLERİ

Yurtdışı Tasarım Müracatı

Türkiye'de başvurusu yapılan endüstriyel tasarımlar tüm dünya' da geçerli değildir. Yenilik kriteri bakımından Türkiye de yapılan müracaat bağlayıcı olacaktır ancak tekel haklarının kullanılması bakımından korunması talep edilen ülkelerde Türkiye müracaat tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi halde korunması istenilen ülke/ülkelerde tekel hakkı kaybedilmiş sayılacaktır.

Yurtdışı tasarım müracaatlarında bir çok ülkenin taraf olduğu toplu müracaat sistemleri mevcuttur.

1-OHIM' nin Topluluk Tasarım tescil sistemi

Avrupa Toplululğu 2002 yılında aldığı karar sonrası tek başvuru ile 27 Avrupa ülkesinde tekli ve çoklu tasarım tesciline imkan verilmiştir. Topluluk dışındaki ülkelerde koruma için her ülkeye ayrı başvuru gereklidir.

OHIM'in ( Office for Harmonization in the Internal Market OHIM’in kuruluş mantığı tüm Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir Pazar olarak görülmesi ve birliğe üye olan ülkelerde fikri haklar için ortaya çıkan itilafları mümkün olduğunca aza indirgemektir.

Üye ülkelerden birinde tescilli bir tasarım diğer ülkelerde de otomatik olarak korumaya alınması asıl amaçtır.

2-Lahey antlaşması çerçevesinde tasarım tescil sistemi

01.01.2005 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Anlaşması 1999 Cenevre Metinine göre tek bir başvuru ile üye ülkede başvuru yapılabilmektedir. Bu antlaşma gereği listede olan ülkelerden tekli yada çoklu seçme olanağı tanınmıştır.

"Mükemmel şeyler nadirdir."

- Plato -